Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 373 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-22 Stoppdatum 2010-11-22
Mängd (ton): 34,99 Kostnad totalt: 28593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: