Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR001, 375 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-07 Stoppdatum 1996-11-07
Mängd (ton): 2,16 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: