Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXSJÖN, 376 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-22 Stoppdatum 2009-09-22
Mängd (ton): 65,00 Kostnad totalt: 52001
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: