Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-17 Stoppdatum 2002-09-17
Mängd (ton): 69,60 Kostnad totalt: 35488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: