Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-12 Stoppdatum 2004-10-12
Mängd (ton): 70,00 Kostnad totalt: 36450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: