Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-14 Stoppdatum 1998-11-14
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: