Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-20 Stoppdatum 2011-04-14
Mängd (ton): 50,30 Kostnad totalt: 41390
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: