Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-29 Stoppdatum 1999-09-29
Mängd (ton): 70,85 Kostnad totalt: 31485
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: