Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-04 Stoppdatum 2001-10-04
Mängd (ton): 73,83 Kostnad totalt: 32987
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: