Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-01 Stoppdatum 1993-09-01
Mängd (ton): 110,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: