Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-01 Stoppdatum 1998-09-30
Mängd (ton): 54,00 Kostnad totalt: 23814
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: