Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-13 Stoppdatum 2003-09-13
Mängd (ton): 54,00 Kostnad totalt: 27762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: