Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-16 Stoppdatum 2005-11-16
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 28200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: