Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-29 Stoppdatum 2008-10-29
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 36900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: