Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-23 Stoppdatum 2009-09-23
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 39998
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: