Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ISSJÖN, 382 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-19 Stoppdatum 2010-11-19
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: