Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 101347 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-16 Stoppdatum 1998-11-16
Mängd (ton): 10,56 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: