Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-27 Stoppdatum 1999-09-27
Mängd (ton): 87,99 Kostnad totalt: 39102
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: