Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-23 Stoppdatum 2000-11-23
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 4213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: