Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-23 Stoppdatum 2007-09-23
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 3082
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: