Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-21 Stoppdatum 2010-10-21
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3671
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: