Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-01 Stoppdatum 2001-12-01
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4255
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: