Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-13 Stoppdatum 2002-09-13
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4649
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: