Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-03 Stoppdatum 2003-10-03
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 4518
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: