Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2004
Startdatum: 2006-11-19 Stoppdatum 2006-11-19
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4794
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: