Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-19 Stoppdatum 2005-10-19
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 2717
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: