Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ABBORRTJÄRN, 389 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-24 Stoppdatum 2009-10-24
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 10875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: