Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: AGNSJÖN, 390 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-21 Stoppdatum 2010-11-21
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 13889
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: