Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bolåsetjärn, 393 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-14 Stoppdatum 1999-12-14
Mängd (ton): 2,13 Kostnad totalt: 1490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: