Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bolåsetjärn, 393 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-04 Stoppdatum 2001-12-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1418
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: