Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bolåsetjärn, 393 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-18 Stoppdatum 2005-10-18
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: