Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-10-01 Stoppdatum 1993-10-01
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: