Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-24 Stoppdatum 1999-11-24
Mängd (ton): 5,34 Kostnad totalt: 3735
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: