Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-17 Stoppdatum 2000-11-17
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt: 3108
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: