Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-11 Stoppdatum 2002-09-11
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt: 3951
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: