Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-01 Stoppdatum 2003-10-01
Mängd (ton): 4,70 Kostnad totalt: 3767
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: