Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-23 Stoppdatum 2006-09-23
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: