Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-04 Stoppdatum 2001-12-04
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 15600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: