Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-02 Stoppdatum 2003-10-03
Mängd (ton): 20,40 Kostnad totalt: 16306
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: