Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-17 Stoppdatum 2004-09-17
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 7182
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: