Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-18 Stoppdatum 2005-10-18
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 7274
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: