Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-26 Stoppdatum 2007-09-26
Mängd (ton): 8,26 Kostnad totalt: 8458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: