Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-09 Stoppdatum 2008-10-09
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 9060
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: