Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-25 Stoppdatum 2009-10-25
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 9589
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: