Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-24 Stoppdatum 2010-10-24
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 9666
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: