Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA KÅSJÖN, 421 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-09 Stoppdatum 2009-10-09
Mängd (ton): 5,85 Kostnad totalt: 22967
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: