Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-22 Stoppdatum 1994-09-22
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: