Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-01 Stoppdatum 1998-09-30
Mängd (ton): 7,70 Kostnad totalt: 5151
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: