Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-01 Stoppdatum 2001-12-01
Mängd (ton): 9,50 Kostnad totalt: 6736
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: