Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YXNAVAD, 422 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-13 Stoppdatum 2002-09-13
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 6199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: